Rozwój w branżówkach

cactus 1063094 640

Jeśli planujesz edukację w Branżowej szkole I stopnia, to sprawdż ścieżkę rozwoju (Branżowa szkoła II stopnia).

Informacje pochodzą z Rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

 

ŚCIEŻKA ROZWOJU W SZKOŁACH BRANŻOWYCH

Jak czytać informacje z tabeli dotyczące kwalifikacji w zawodach:

Zawód z Branżowej szkoły I stopnia – jedna kwalifikacja

Zawód z Branżowej szkoły II stopnia Technik w zawodzie …. – dwie kwalifikacje ale pierwszą kwalifikację uzyskałeś już na poziomie Branżowej szkoły I stopnia, czyli w Branżowej szkole II stopnia uzyskujesz kolejną (drugą) kwalifikację i wykształcenie średnie branżowe oraz w efekcie dyplom technika w danym zawodzie.

 

 

Branża

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła II stopnia

Audiowizualna (AUD)

Fotograf

AUD.02. Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu

Technik fotografii i multimediów
AUD.02. Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Budowlana (BUD)

Betoniarz – zbrojarz
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Technik budownictwa
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Monter konstrukcji budowlanych
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Technik budownictwa
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Monter sieci i instalacji sanitarnych
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Technik inżynierii sanitarnej
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Technik robót wykończeniowych
w budownictwie

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Murarz – tynkarz
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Technik budownictwa
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.13. Eksploatacja maszyn
i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Technik budowy dróg
BUD.13. Eksploatacja maszyn
i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Ceramiczno – Szklarska

(CES)

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
CES.01. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu ceramicznego

Technik ceramik

CES.01. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu ceramicznego
CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
CES.02. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu szklarskiego

Technik technologii szkła
CES.02. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu szklarskiego
CES.04. Organizacja

procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Chemiczna (CHM)

Operator urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.02. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego

Technik technologii chemicznej
CHM.02. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.06. Organizacja
i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Drzewno – Meblarska (DRM)

Stolarz
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów
z drewna i materiałów drewnopochodnych

Technik technologii drewna
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów
z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.08. Organizacja
i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Elektroenergetyczna (ELE)

Elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych

Technik elektryk
ELE.02. Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Elektroniczno – Mechatroniczna (ELM)

Automatyk
ELM.01. Montaż, uruchamianie
i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Technik automatyk
ELM.01. Montaż, uruchamianie
i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Elektronik
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Technik elektronik
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów
i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Mechatronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie
i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie
i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Fryzjersko – Kosmetyczna (FRK)

Fryzjer
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Górniczo – Wiertnicza (GIW)

Górnik eksploatacji otworowej
GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż

Technik górnictwa otworowego
GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż
GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Górnik eksploatacji podziemnej
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż

Technik górnictwa podziemnego
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

Technik górnictwa odkrywkowego
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
GIW.05. Obsługa maszyn
i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Technik przeróbki kopalin stałych
GIW.05. Obsługa maszyn
i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Wiertacz
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych

Technik wiertnik
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych
GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Handlowa (HAN)

Sprzedawca
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

Technik handlowiec
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Sprzedawca
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

Technik księgarstwa
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży
HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Hotelarsko – Gastronomiczno – Turystyczna (HGT)

Kelner
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Kucharz
HGT.02. Przygotowanie
i wydawanie dań

Technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.02. Przygotowanie
i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

Pracownik obsługi hotelowej
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług
w recepcji

Mechaniczna (MEC)

Mechanik – monter maszyn
i urządzeń

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Technik mechanik
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Operator obrabiarek skrawających
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Technik mechanik
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Ślusarz
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi

Technik mechanik
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Mechaniki precyzyjnej (MEP)

Optyk - mechanik
MEP.02.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Technik optyk
MEP.02.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Metalurgiczna (MTL)

Modelarz odlewniczy
MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

Technik odlewnik
MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego
MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
MTL.02.Eksploatacja maszyn
i urządzeń odlewniczych

Technik odlewnik
MTL.02.Eksploatacja maszyn
i urządzeń odlewniczych
MTL.04.Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
MTL.03. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu metalurgicznego

Technik przemysłu metalurgicznego
MTL.03. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu metalurgicznego
MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

Motoryzacyjna (MOT)

Elektromechanik pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Ogrodnicza (OGR)

Ogrodnik
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Technik ogrodnik
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Poligraficzna (PGF)

Drukarz fleksograficzny
PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

Technik procesów drukowania
PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych
PGF.06. Planowanie
i kontrola produkcji poligraficznej

Drukarz offsetowy
PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

Technik procesów drukowania

PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Operator procesów introligatorskich
PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich
i opakowaniowych

Technik procesów introligatorskich
PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Przemysłu Mody (MOD)

Garbarz skór
MOD.01. Wyprawianie skór

Technik garbarz
MOD.01. Wyprawianie skór
MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

Kaletnik
MOD.02. Wykonywanie
i renowacja wyrobów kaletniczych

Technik technologii wyrobów skórzanych
MOD.02. Wykonywanie
i renowacja wyrobów kaletniczych
MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

Krawiec
MOD.03. Projektowanie
i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody
MOD.03. Projektowanie
i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Kuśnierz
MOD.04. Wykonywanie
i renowacja wyrobów kuśnierskich

Technik technologii wyrobów skórzanych
MOD.04. Wykonywanie
i renowacja wyrobów kuśnierskich
MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

Obuwnik
MOD.05. Wytwarzanie obuwia

Technik obuwnik
MOD.05. Wytwarzanie obuwia
MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
MOD.06. Wytwarzanie
i wykończanie wyrobów włókienniczych

Technik włókiennik
MOD.06. Wytwarzanie
i wykończanie wyrobów włókienniczych
MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Rolno – Hodowlana (ROL)

Jeździec
ROL.01. Jeździectwo i trening koni

Technik hodowca koni
ROL.01. Jeździectwo i trening koni
ROL.06. Organizacja chowu
i hodowli koni

Mechanik – operator pojazdów
i maszyn rolniczych

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Pszczelarz
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Technik pszczelarz
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Technik rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


Rybacka (RYB)

Rybak śródlądowy
RYB.01.Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

Technik rybactwa śródlądowego
RYB.01.Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych
RYB.02.Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

Spedycyjno – Logistyczna (SPL)

Magazynier – logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów

Technik logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Spożywcza (SPC)

Cukiernik
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Technik technologii żywności
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Technik przetwórstwa mleczarskiego
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

 

Technik technologii żywności
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Piekarz
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Technik technologii żywności
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Przetwórca mięsa
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Technik technologii żywności
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Przetwórca ryb
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

Technik technologii żywności
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Teleinformatyczna (INF)

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

Technik telekomunikacji

INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Transportu Drogowego (TDR)

Kierowca – mechanik
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Technik transportu drogowego
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Transportu Wodnego (TWO)

Monter budownictwa wodnego
TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych
i hydrotechnicznych

Technik budownictwa wodnego
TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

Monter kadłubów jednostek pływających
TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

Technik budowy jednostek pływających
TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających