Branża elektroenergetyczna

dz br

 Zawody branży elektroenergetycznej. Czy to Twoja scieżka? :)

 

ELEKTROMECHANIK


Kwalifikacja
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych.


 

ELEKTRYK


Kwalifikacja
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


TECHNIK ELEKTRYK


Kwalifikacje
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych:
a) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
b) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
c) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:
a) eksploatowania instalacji elektrycznych,
b) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Opis zawodu


TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI


Kwalifikacje
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.03.Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła:
a) wykonywania robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
b) wykonywania robót związanych z uruchamianiem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
2) w zakresie kwalifikacji ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła:
a) eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
b) organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.TECHNIK ENERGETYK


Kwalifikacje
ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych
w systemach energetycznych:,
a) montowania i uruchamiania urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
b) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii
elektrycznej i cieplnej,
c) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
i cieplnej;
2) w zakresie kwalifikacji ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek
wytwórczych w systemach energetycznych:
a) montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
b) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
c) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Opis zawodu


TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH


Kwalifikacje
ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych
ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń dźwigowych powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych:
a) montowania podzespołów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń dźwigowych,
b) montowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych urządzeń dźwigowych,
c) montowania obwodów elektrycznych i hydraulicznych urządzeń dźwigowych,
d) organizowania prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych;
2) w zakresie kwalifikacji ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych:
a) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych,
b) organizowania prac związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych.TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kwalifikacje
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
a) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
b) uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;
2) w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
a) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
b) monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
c) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona