Branża audiowizualna

photographer 3672010 1920

Poznaj intersujące zawody branży audiowizualnej. 
Może znajdziesz coś dla siebie?

 

ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ


Kwalifikacja
AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

Kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
szkoła policealna - 2 lata

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) przygotowania produkcji audiowizualnej;
2) realizacji produkcji i postprodukcji audiowizualnej.


FOTOGRAF


Kwalifikacja
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu


Kształcenie w zawodzie fotograf
Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 lata
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych
:
1) przygotowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania obrazu;
3) obróbki i publikowania obrazu.

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fotograf po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.02.
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik fotografii
i multimediów po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych oraz
uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


TECHNIK BUDOWY I STROJENIA FORTEPIANÓW I PIANIN


Kwalifikacje
AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin
AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin


Kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
technikum - 5 lat
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin:
a) wykonania zespołów i podzespołów fortepianów i pianin,
b) renowacji i naprawy elementów i podzespołów fortepianów i pianin,
c) regulacji zespołów i podzespołów fortepianów i pianin,
d) organizowania, kontrolowania, procesów budowy nowych i renowacji używanych fortepianów i pianin;
2) w zakresie kwalifikacji AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin:
a) strojenia i intonacji fortepianów i pianin,
b) regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin,
c) utrzymywania fortepianów i pianin w sprawności muzycznej i technicznej.

 

Opis zawodu


TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW


Kwalifikacje
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów
Technikum - 5 lat
Branżowa szkoła II stopnia - 2 lata
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowychZadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
a) przygotowania planu zdjęciowego,
b) rejestrowania obrazu,
c) obróbki i publikowania obrazu;
2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
b) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ


Kwalifikacje
AUD.06. Obsługa sceny
AUD.07. Realizacja nagłośnień

Kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień
Technikum - 5 lat
szkoła policealna - 2 lata
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny:
a) konfigurowania systemów scenicznych,
b) obsługiwania systemów scenicznych;
2) w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień:
a) konfigurowania systemów nagłośnieniowych,
b) obsługiwania systemów nagłośnieniowych.

 

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ


Kwalifikacje
AUD.08. Montaż dźwięku
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań
Technikum - 5 lat
szkoła policealna - 2 lata
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:
a) wykonywania montażu materiału dźwiękowego,
b) przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego;
2) w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:
a) rejestrowania materiału dźwiękowego,
b) wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego,
c) wykorzystania systemu MIDI. 


 

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona