Branża ceramiczno - szklarska

pottery 1139047 640

Poznaj zawody z branży ceramiczno - szklarskiej.

 

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO


Kwalifikacja
CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

Zadania zawodowe:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych;
2) wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych;
3) użytkowania maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym;
4) regulowania i utrzymywania parametrów procesów produkcyjnych.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego po
potwierdzeniu kwalifikacji CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ceramik po potwierdzeniu kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

Kwalifikacja
CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

Zadania zawodowe:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
3) formowania wyrobów ze szkła.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego po
potwierdzeniu kwalifikacji CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii szkła po potwierdzeniu kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.TECHNIK CERAMIK

Kwalifikacje
CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ceramik powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego:
a) przygotowywania surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych,
b) wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych,
c) użytkowania maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym,
d) regulowania i utrzymywania parametrów procesów produkcyjnych;

2) w zakresie kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym:
a) planowania procesów produkcji wyrobów ceramicznych,
b) monitorowania procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym,
c) wykonywania badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych zgodnie
z normami.TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

Kwalifikacje
CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego
CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii szkła powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego:
a) obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych,
b) obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła,
c) formowania wyrobów ze szkła;

2) w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła:
a) wykonywania badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła, wyrobów ze szkła,
b) organizowania i prowadzenia procesów wytwarzania wyrobów ze szkła,
c) kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu szklarskiego.
Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona