Branża chemiczna

chemistry lab experiment 3005692 640

Lubisz chemię? Interesujesz się ochroną środowiska? Poznaj zawody branży chemicznej.

 

 

 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH

Kwalifikacja
CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
2) wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych.OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Kwalifikacja
CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
2) użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
3) kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego po
potwierdzeniu kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii chemicznej po potwierdzeniu kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.TECHNIK ANALITYK

Kwalifikacje
CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych:
a) dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
b) pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym;

2) w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych:
a) prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
b) prowadzenia badań bioanalitycznych,
c) prowadzenia badań środowiskowych.TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Kwalifikacja
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;
2) oceny stanu powietrza, wód i gleb;
3) planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;
4) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Kwalifikacje
CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego:
a) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych,
b) użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
c) kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego;

2) w zakresie kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym:
a) przygotowania procesów technologicznych,
b) kontrolowania procesów technologicznych,
c) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona