Branża drzewno - meblarska

explosive 1598271 640

Jeśli fascynuje Cię drewno oraz możliwości jego wykorzystania poznaj zawody branży drzewno - meblarskiej.

 

 

KOSZYKARZ-PLECIONKARZ

Kwalifikacja
DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców i materiałów do wykonania wyrobów plecionkarskich;
2) organizowania prac związanych z wykonywaniem wyrobów plecionkarskich;
3) wykonywania i wykańczania wyrobów z materiałów plecionkarskich.MECHANIK-OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI
DRZEWNEJ

Kwalifikacje
DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń podczas produkcji drzewnej;
3) kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
4) wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń.


PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA

Kwalifikacja
DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich;
2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie;
4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie przetwórstwa drzewnego;
5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych
w stolarstwie;
6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.


STOLARZ

Kwalifikacja
DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04.
Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie
technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów
przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego
branżowego.TAPICER

Kwalifikacja
DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
2) wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych.TECHNIK PAPIERNICTWA

Kwalifikacje
DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik papiernictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych:
a) przygotowania materiałów i surowców do produkcji mas włóknistych,
b) przygotowania materiałów i surowców stosowanych do produkcji wytworów papierniczych,
c) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,
d) wykonywania badań laboratoryjnych podczas produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,
e) planowania procesów produkcyjnych podczas produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych,
f) kontrolowania procesów technologicznych produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;

2) w zakresie kwalifikacji DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych:
a) przygotowania materiałów i surowców stosowanych w przetwórstwie wytworów papierniczych,
b) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie wytworów papierniczych,
c) wykonywania badań laboratoryjnych w przetwórstwie wytworów papierniczych,
d) planowania procesów produkcyjnych w przetwórstwie wytworów papierniczych,
e) kontrolowania procesów technologicznych w przetwórstwie wytworów papierniczych.TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Kwalifikacje
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
b) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
c) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2) w zakresie kwalifikacji DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów
drewnopochodnych:
a) planowania procesów technologicznych,
b) monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona