Branża elektroniczno - mechatroniczna

 training 409584 640

 Poznaj zawody branży elektroniczno - mechatronicznej.

 

AUTOMATYK


Kwalifikacja w zawodzie
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Kształcenie w zawodzie automatyk
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie automatyk powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) montowania układów automatyki przemysłowej;
2) uruchamiania układów automatyki przemysłowej;
3) obsługi układów automatyki przemysłowej.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie automatyk po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.01.
Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej może uzyskać dyplom zawodowy w
zawodzie technik automatyk po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki
przemysłowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.ELEKTRONIK

Kwalifikacja
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektronik powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
2) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych;
3) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych;
4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.02. Montaż
oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik
elektronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych oraz uzyskaniu
wykształcenia średniego lub średniego branżowego.MECHATRONIK


Kwalifikacja
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.03.
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom zawodowy
w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.TECHNIK AUTOMATYK


Kwalifikacje
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:
a) montowania układów automatyki przemysłowej,
b) uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
c) obsługi układów automatyki przemysłowej;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:
a) organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki
przemysłowej,
b) wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
c) wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.TECHNIK ELEKTRONIK


Kwalifikacje
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:
a) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
b) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
c) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
d) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:
a) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
b) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.TECHNIK MECHATRONIK


Kwalifikacje
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych:
a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.


Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona