Branża handlowa

text 2055659 640

Zawody branży handlowej

SPRZEDAWCA


Kwalifikacja
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.


Opis zawodu


Mozliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec po
potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego
lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub
średniego branżowego.
TECHNIK HANDLOWIEC


Kwalifikacje
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:
a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.


Mozliwowści podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po
potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.


TECHNIK KSIĘGARSTWA


Kwalifikacje
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) w zakresie kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej:
a) pozyskiwania informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw,
b) opracowywania bibliografii i katalogów,
c) organizowania działań marketingowych w księgarni.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec po
potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02.Prowadzenie działań handlowych.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona