Branża hotelarsko - gastronomiczno - turystyczna

kitchen 731351 640

Poznaj zawody branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej.

KELNER


Kwalifikacja
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich


Zadania zawodowe


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;
2) wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości;
3) rozliczania usług kelnerskich.

Opis zawodu


Możliwości podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01.
Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po
potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia
średniego lub średniego branżowego.KUCHARZ


Kwalifikacja
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) oceniania jakości produktów;
2) przechowywania żywności;
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
4) obsługi sprzętu gastronomicznego;
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
6) wydawania dań.PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ


Kwalifikacja
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
2) przygotowywania i podawania śniadań;
3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie może uzyskać dyplom zawodowy
w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji oraz
uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII


Kwalifikacja
HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


1) wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;
2) realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności;
3) wykonywania prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego;
4) wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych;
5) wykonywania prac pomocniczych w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego.
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ


Kwalifikacja
HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
2) wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.TECHNIK HOTELARSTWA


Kwalifikacje
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
a) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
b) przygotowywania i podawania śniadań,
c) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
a) rezerwacji usług hotelarskich,
b) obsługi gości w recepcji.
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI


Kwalifikacje
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:
a) projektowania imprez i usług turystycznych,
b) zamawiania imprez i usług turystycznych;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:
a) prowadzenia informacji turystycznej,
b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
c) rozliczania usług i imprez turystycznych.TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH


Kwalifikacje
HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich:
a) przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
b) realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:
a) organizowania prac w gospodarstwie rolnym,
b) organizowania działalności agroturystycznej,
c) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.


Opis zawoduTECHNIK USŁUG KELNERSKICH


Kwalifikacje
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:
a) sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
b) wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości,
c) rozliczania usług kelnerskich;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych:
a) planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych,
b) planowania i nadzorowania pracy kelnera,
c) rozliczania usług gastronomicznych.TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Kwalifikacje
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
a) oceniania jakości produktów,
b) przechowywania żywności,
c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
d) obsługi sprzętu gastronomicznego,
e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
f) wydawania dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
a) oceniania jakości żywności,
b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
d) wykonywania usług gastronomicznych,
e) ekspedycji potraw i napojów.Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona