Branża leśna

wood 491696 640

Poznaj zawody branży leśnej.

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH


Kwalifikacja
LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w pracach z zakresu zagospodarowania lasu;
2) obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w pracach z zakresu użytkowania lasu.TECHNIK LEŚNIK


Kwalifikacja
LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;
2) organizowania i nadzorowania prac związanych z ochroną lasu;
3) organizowania i nadzorowania prac związanych z gospodarką łowiecką i rekreacyjnym zagospodarowaniem
lasu;
4) wykonywania prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
5) organizowania i nadzorowania prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków
ubocznych.


Opis zawodu


Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona