Branża mechaniczna

drill 444493 640

Operator obrabiarek skrawających czy kowal? Czytaj i wybieraj :)

 

BLACHARZ

 

Kwalifikacja

MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.01.Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych:

1) wykonywania prac z zakresu obróbki i kształtowania elementów z blachy i profili kształtowych;

2) wykonywania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;

3) wykonywania naprawy i konserwacji elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych.


Opis zawodu w Doradca 2000KOWAL

Kwalifikacja

MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kowal powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich:

1) wykonywania i naprawiania wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego;

2) wykonywania wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego.

Opis zawodu w Doradca 2000MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Kwalifikacja

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

1) montowania maszyn i urządzeń;

2) obsługiwania maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Opis zawodu w Doradca 2000

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-monter-maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

Kwalifikacja

MEC.04. Montaż systemów rurociągowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter systemów rurociągowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.04. Montaż systemów rurociągowych:

1) wykonywania ręcznej i mechanicznej obróbki rur;

2) wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągowych;

3) wykonywania montażu systemów rurociągowych;

4) wykonywania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;

5) wykonywania robót związanych z konserwacją oraz naprawą systemów rurociągowych.


OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

Kwalifikacja

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do

planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;

3) wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA
UWAGA!
Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Kwalifikacja

MEC.06. Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy mechanika powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.06. Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń:

1) wykonywania prac pomocniczych związanych z montażem i demontażem, obsługą i naprawą prostych elementów maszyn i urządzeń, które są odłączone od źródła energii;

2) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń mechanicznych;

3) wykonywania prac porządkowych na terenie zakładu mechanicznego.
PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA
UWAGA!
Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Kwalifikacja

MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi:

1) wykonywania prac w zakładzie świadczącym usługi ślusarskie;

2) wykonywania prac porządkowych na terenie zakładu ślusarskiego;

3) realizowania prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) realizowania prac związanych z wykonywaniem elementów wyrobów;

5) wykonywania prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń ślusarskich.ŚLUSARZ

Kwalifikacja

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;

2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Opis zawodu w Doradca 2000


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

TECHNIK MECHANIK

 

Kwalifikacje

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

a) montowania maszyn i urządzeń;
b) obsługiwania maszyn i urządzeń;
c) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

2) w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

albo

 

Kwalifikacje

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

a) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
b) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
c) wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

2) w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

albo


Kwalifikacje

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

a) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
b) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
c) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
d) naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

2) w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.Opis zawodu w Doradca 2000 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona