Branża mechaniki precyzyjnej

clockwork 298985 640

Cechujesz się cierpliwością, prezyzją i starannością? Poznaj zawody z branży mechaniki precyzyjnej.

MECHANIK PRECYZYJNY

 

Kwalifikacja

MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik precyzyjny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych:

1) montowania mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych, przyrządów pomiarowych oraz

elementów urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

2) naprawiania mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych, przyrządów pomiarowych oraz

elementów urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

3) konserwowania mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych, przyrządów pomiarowych oraz

elementów urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Opis zawodu w Doradca 2000OPTYK-MECHANIK

Kwalifikacja

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie optyk-mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:

1) przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu;

2) montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych;

3) naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie optyk-mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEP.02.
Montaż i naprawa elementów i układów optycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik optyk
po potwierdzeniu kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych oraz uzyskaniu
wykształcenia średniego lub średniego branżowego.TECHNIK OPTYK

Kwalifikacje

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik optyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:
a) przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
b) montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych,
c) naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych;

2) w zakresie kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:
a) wykonywania pomiarów w optyce okularowej,
b) udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi,
c) wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.ZEGARMISTRZ

Kwalifikacja

MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie zegarmistrz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków:

1) diagnozowania przyczyn nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków;

2) wykonywania konserwacji i regulacji zegarów i zegarków;

3) wykonywania napraw zegarów i zegarków.


Opis zawodu w Doradca 2000ZŁOTNIK-JUBILER

Kwalifikacja

MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich:

1) wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich stopów;

2) wykonywania opraw kamieni jubilerskich;

3) wykonywania napraw i przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich.

Opis zawodu Doradca 2000Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona