Branża metalurgiczna

metallurgy 2932943 640

Metalurgia, to coś dla Ciebie?

 

MODELARZ ODLEWNICZY

 

Kwalifikacja

MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie modelarz odlewniczy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego:

1) wykonywania oprzyrządowania odlewniczego;

2) wykonywania form metalowych;

3) konserwacji i naprawy oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych;

4) kontroli jakości wykonania oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie modelarz odlewniczy po potwierdzeniu kwalifikacji MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik odlewnik po potwierdzeniu kwalifikacji MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

 

Kwalifikacja

MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych:

1) przerobu masy formierskiej i rdzeniowej;

2) wykonywania form odlewniczych;

3) wykonywania odlewów;

4) wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów;

5) przygotowania wsadu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń do topienia stopów metali.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych po potwierdzeniu kwalifikacji MTL.02.Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik odlewnik po potwierdzeniu kwalifikacji MTL.04.Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO

Kwalifikacja

MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego:

1) przygotowania maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów metalurgicznych, zgodnie

z dokumentacją technologiczną;

2) prowadzenia ruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, zgodnie z dyscypliną

technologiczną;

3) wykonywania bieżącej kontroli wyrobów;

4) wykonywania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń metalurgicznych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego po potwierdzeniu kwalifikacji MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu metalurgicznego po potwierdzeniu kwalifikacji MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

TECHNIK ODLEWNIK

 

Kwalifikacje

MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik odlewnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego:
a) wykonywania oprzyrządowania odlewniczego,
b) wykonywania form metalowych,
c) konserwacja i naprawa oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych,
d) kontrola jakości wykonania oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych;

2) w zakresie kwalifikacji MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego:
a) prowadzenia dokumentacji technicznej procesów wytwarzania odlewów,
b) kontrolowania jakości wytwarzanych odlewów,
c) organizowania i kontroli procesów produkcyjnych.

TECHNIK ODLEWNIK

 

Kwalifikacje

MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik odlewnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych:

a) przerobu masy formierskiej i rdzeniowej,
b) wykonywania form odlewniczych,
c) wykonywania odlewów,
d) wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów,
e) przygotowania wsadu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń do topienia stopów metali;

2) w zakresie kwalifikacji MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego:

a) prowadzenia dokumentacji technicznej procesów wytwarzania odlewów,
b) kontrolowania jakości wytwarzanych odlewów,
c) organizowania i kontroli procesów produkcyjnych.
TECHNIK PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO

 

Kwalifikacje

MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu metalurgicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego:

a) przygotowania maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów metalurgicznych, zgodnie z dokumentacją technologiczną,
b) prowadzenia ruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, zgodnie z dyscypliną technologiczną,
c) wykonywania bieżącej kontroli wyrobów,
d) wykonywania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń metalurgicznego;

2) w zakresie kwalifikacji MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych:

a) organizowania procesów metalurgicznych,
b) prowadzenia procesów metalurgicznych,
c) wykonywania rozruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,
d) organizowania procesów kontroli wyrobów,
e) prowadzenia procesów kontroli wyrobów,
f) organizowania procesów obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,
g) nadzorowania przebiegu procesów metalurgicznych, zgodnie z systemem zarządzania jakością.

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona