Branża motoryzacyjna

auto 2861859 640

Lakiernik? Blacharz? A może elektromechanik? Branża motoryzacyjna czeka na Ciebie.

BLACHARZ SAMOCHODOWY

 

Kwalifikacja

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawiania nadwozi pojazdów samochodowych;

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Kwalifikacje

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

1) przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów

samochodowych;

2) diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;

3) wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
LAKIERNIK SAMOCHODOWY

 
Kwalifikacja

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lakiernik samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) renowacji powłoki lakierowanej;

4) kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.
MECHANIK MOTOCYKLOWY

 

Kwalifikacja

MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:

1) diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

2) obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacja

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Kwalifikacje

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:
a) przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
b) diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
c) wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2) w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
a) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
b) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
c) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Kwalifikacje

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
a) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
b) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
c) wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

2) w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
a) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
b) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
c) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.


Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona