Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

bodyguard 247682 640
Faceci w czerni? Nie, to agent ochrony osób i mienia.

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

Kwalifikacja

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne,

biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;

5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;

6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

Kwalifikacja

BPO.02. Ochrona osób i mienia

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;

3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;

4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.
TECHNIK POŻARNICTWA

 

Kwalifikacje

BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych:

1) wykonywania czynności ratowniczych;

2) rozpoznawania i likwidacji zagrożeń podczas działań ratowniczych;

3) postępowania zgodnie z przepisami regulaminów służbowych.


2. W zakresie kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi:

1) kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk

żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

2) organizowania i monitorowania przebiegu służby;

3) dysponowania siłami i środkami systemu ratowniczego;

4) przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Opis zawodu w Doradca 2000

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona