Branża ogrodnicza

box hedge topiary 869073 640

Jeśli pasjonują Cię rośliny, sprawdź zawody branży ogrodniczej.

FLORYSTA

 

Kwalifikacja

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych:

1) projektowania dekoracji roślinnych;

2) wykonywania dekoracji roślinnych;

3) aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.




OGRODNIK

 

Kwalifikacja

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;

2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.


Opis zawodu w Doradca 2000


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie po potwierdzeniu kwalifikacji OGR.02. Zakładanie
i prowadzenie upraw ogrodniczych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ogrodnik po
potwierdzeniu kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzyskaniu wykształcenia
średniego lub średniego branżowego.



TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

Kwalifikacje

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:
a) dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
b) opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
c) urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

2) w zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:
a) dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
b) opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
c) budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.




TECHNIK OGRODNIK

 

Kwalifikacje

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych,
b) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych,
c) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie;

2) w zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:
a) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich,
b) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych,
c) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.

Opis zawodu w Doradca 2000



Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona