Branża poligraficzna

printing plate 1030849 640

Jeśli interesują Cię materiały drukowane, lubisz grafikę komputerową albo chciałbyś tworzyć kampanie reklamowe, zapoznaj się z zawodami branży poligraficznej.

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY

Kwalifikacja

PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie drukarz fleksograficzny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych:

1) wykonywania fleksograficznych form drukowych;

2) drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie drukarz fleksograficzny po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów drukowania po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

DRUKARZ OFFSETOWY

Kwalifikacja

PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie drukarz offsetowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych:

1) wykonywania offsetowych form drukowych;

2) drukowania nakładu z offsetowych form drukowych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie drukarz offsetowy po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów drukowania po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Kwalifikacja

PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator procesów introligatorskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych:

1) realizacji procesów wykonywania druków luźnych i łączonych;

2) realizacji procesów wykonywania opraw;

3) wykonywania opakowań.

Opis zawodu w Doradca 2000

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów introligatorskich, po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Kwalifikacje

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
a) drukowania cyfrowego,
b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
d) drukowania i obróbki druków 3D.
TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

Kwalifikacje

PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych:
a) wykonywania fleksograficznych form drukowych.
b) drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej:
a) planowania produkcji poligraficznej,
b) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania, po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych.

TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

Kwalifikacje

PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych:
a) wykonywania offsetowych form drukowych,
b) drukowania nakładu z offsetowych form drukowych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej:
a) planowania produkcji poligraficznej,
b) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania, po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych.

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Kwalifikacje

PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Zadania zawodowe 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów introligatorskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych:
a) realizacji procesów wykonywania druków luźnych i łączonych,
b) realizacji procesów wykonywania opraw,
c) wykonywania opakowań;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej:
a) planowania produkcji poligraficznej,
b) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów drukowania po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych albo PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych.

TECHNIK REKLAMY

Kwalifikacje

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
a) przygotowania elementów strategii reklamowej,
b) przygotowania elementów kreacji reklamowej,
c) produkcji reklamy;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
a) planowania kampanii reklamowej,
b) organizowania sprzedaży reklamowej,
c) realizowania kampanii reklamowej,
d) badania przekazu reklamowego.
Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona