Branża pomocy społecznej

wheelchair 3948122 640

Opiekowanie się ludźmi jest Twoim życiowym powołaniem? Jesteś odpowiedzialny, empatyczny, opiekuńczy? Poznaj zawody, w których będziesz mógł się realizować.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Szkoła policealna

Kwalifikacja

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:

1) planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;

2) świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;

3) wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej

i zawodowej;

4) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej

rehabilitacji.
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Szkoła policealna

Kwalifikacja

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej:

1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;

2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego

w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;

3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;

4) mobilizowania osoby starszej do aktywności.
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkoła policealna

Kwalifikacja

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej:

1) diagnozowania stanu biopsychospołecznego osoby podopiecznej;

2) zapewnienia opieki osobie podopiecznej;

3) utrzymywania sprawności osoby podopiecznej i aktywizowania jej do samodzielności życiowej.
OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Szkoła policealna

Kwalifikacja

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Szkoła policealna

Kwalifikacja

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych:

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego

i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;

4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej

i społecznej.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona