Branża przemysłu mody

fashion 1979136 640

Jeśli pasjonuje Cię moda...

GARBARZ SKÓR

 

Kwalifikacja

MOD.01. Wyprawianie skór

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie garbarz skór powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.01. Wyprawianie skór:

1) wykonywania czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne;

2) sporządzania kąpieli roboczych i przeprowadzania procesów obróbki skór;

3) przygotowania zestawów wykończalniczych oraz prowadzenia wykończania właściwego skór;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do obróbki skór;

5) wykonywania renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie garbarz skór po potwierdzeniu kwalifikacji

MOD.01. Wyprawianie skór może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik garbarz

po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór oraz

uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
KALETNIK

Kwalifikacja

MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kaletnik powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych:

1) sporządzania dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia;

2) użytkowania maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych i rymarskich;

3) wytwarzania wyrobów kaletniczych i rymarskich;

4) wykonywania renowacji wyrobów kaletniczych i rymarskich;

5) sporządzania kalkulacji kosztów produkcji i usług kaletniczych i rymarskich.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kaletnik po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
KRAWIEC

Kwalifikacja

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:

1) projektowania wyrobów odzieżowych;

2) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych;

3) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych;

4) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;

5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

6) wykonywania wyrobów odzieżowych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
KUŚNIERZ

Kwalifikacja

MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kuśnierz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich:

1) konstruowania i modelowania wyrobów kuśnierskich;

2) dobierania i oceny jakości skór futerkowych i dodatków do wyrobu kuśnierskiego;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kuśnierskich;

4) wykonywania wyrobów kuśnierskich;

5) wykonywania napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kuśnierskich.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kuśnierz po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
OBUWNIK

Kwalifikacja

MOD.05. Wytwarzanie obuwia

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie obuwnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.05. Wytwarzanie obuwia:

1) przygotowywania i rozkroju materiałów na elementy wierzchów i spodów obuwia;

2) wykonywania operacji związanych z obróbką i montażem elementów spodowych obuwia;

3) wykonywania operacji montażu cholewek;

4) wykonywania operacji związanych z montażem i wykończaniem obuwia.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie obuwnik po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.05. Wytwarzanie obuwia może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik obuwnik po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
OPERATOR MASZYN W PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZYM

Kwalifikacja

MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych:

1) przygotowania surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykończania wyrobów

włókienniczych;

2) obsługiwania maszyn włókienniczych i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych;

3) wytwarzania wyrobów włókienniczych;

4) wykończania wyrobów włókienniczych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik włókiennik po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA

Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Kwalifikacja

MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych:

1) wykonywania prac pomocniczych związanych z organizacją stanowiska pracy i obsługą klientów

w zakładzie krawieckim;

2) przygotowywania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobów odzieżowych

w zakresie niezbędnym do wykonania pomocniczych prac krawca;

3) wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem i wykończaniem prostych wyrobów odzieżowych i bieliźnianych;

4) wykonywania czynności związanych z naprawą i przeróbką prostych wyrobów odzieżowych.

RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Kwalifikacja

MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych:

1) przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów

włókienniczych;

2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych;

3) wytwarzania i wykończania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych;

4) wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

TECHNIK GARBARZ

Kwalifikacje

MOD.01. Wyprawianie skór

MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik garbarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.01. Wyprawianie skór:
a) wykonywania czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne,
b) sporządzania kąpieli roboczych i przeprowadzania procesów obróbki skór,
c) przygotowania zestawów wykończalniczych oraz prowadzenia wykończenia właściwego skór,
d) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do obróbki skór,
e) wykonywania renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór:
a) organizowania oraz nadzorowania przygotowania surowców skórzanych do wyprawy,
b) organizowania oraz nadzorowania przebiegu procesu wyprawy skór,
c) oceniania jakościowego skór wyprawionych i wyrobów skórzanych przeznaczonych do renowacji oraz organizowania i wykonywania ich odnowy.
TECHNIK OBUWNIK

Kwalifikacje

MOD.05. Wytwarzanie obuwia

MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik obuwnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.05. Wytwarzanie obuwia:
a) przygotowywania i rozkroju materiałów na elementy wierzchów i spodów obuwia,
b) wykonywania operacji związanych z obróbką i montażem elementów spodowych obuwia,
c) wykonywania operacji montażu cholewek,
d) wykonywania operacji związanych z montażem i wykończaniem obuwia;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia:
a) organizowania prac związanych z technicznym przygotowaniem produkcji,
b) oceniania jakości i identyfikowania nieprawidłowości procesów technologicznych wytwarzania obuwia.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Kwalifikacje

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:
a) projektowania wyrobów odzieżowych,
b) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
c) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
d) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
e) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
f) wykonywania wyrobów odzieżowych;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:
a) projektowania kolekcji odzieżowych,
b) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
c) organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
d) kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
e) prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

TECHNIK TECHNOLOGII WYROBÓW SKÓRZANYCH

Kwalifikacje

MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych

MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych:
a) sporządzania dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia,
b) użytkowania maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych,
c) wytwarzania wyrobów kaletniczych,
d) wykonywania renowacji wyrobów kaletniczych,
e) sporządzania kalkulacji kosztów produkcji i usług kaletniczych;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych:
a) określania właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych,
b) dobierania surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych,
c) sporządzania dokumentacji technicznej i technologicznej,
d) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym,
e) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów skórzanych.
TECHNIK TECHNOLOGII WYROBÓW SKÓRZANYCH

Kwalifikacje

MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich

MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich:
a) konstruowania i modelowania wyrobów kuśnierskich,
b) dobierania i oceny jakości skór futerkowych i dodatków do wyrobu kuśnierskiego,
c) obsługiwania maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kuśnierskich,
d) wykonywania wyrobów kuśnierskich,
e) wykonywania napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kuśnierskich;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych:
a) określania właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych,
b) dobierania surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych,
c) sporządzania dokumentacji technicznej i technologicznej,
d) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym.
TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH

 

Kwalifikacje

MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych:
a) przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,
b) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych,
c) wytwarzania i wykończania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,
d) wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych:
a) wykonywania projektów plastycznych włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
b) sporządzania dokumentacji technicznej włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
c) wytwarzania i wykończania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
d) wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

TECHNIK WŁÓKIENNIK

Kwalifikacje

MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik włókiennik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD. 06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych:
a) przygotowania surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych,
b) obsługiwania maszyn włókienniczych i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych,
c) wytwarzania wyrobów włókienniczych,
d) wykończania wyrobów włókienniczych;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych:
a) wykonywania projektów wyrobów włókienniczych,
b) opracowywania dokumentacji wyrobów włókienniczych,
c) badania parametrów surowców i wyrobów włókienniczych,
d) kontrolowania procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona