Branża rolno - hodowlana

autumn 965347 640

Bliżej natury ...

JEŹDZIEC

Kwalifikacja

ROL.01. Jeździectwo i trening koni

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie jeździec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.01. Jeździectwo i trening koni:

1) wykonywania czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni;

2) przygotowywania koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego;

3) wykonywania czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;

4) obsługiwania urządzeń związanych z użytkowaniem i treningiem koni.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie jeździec po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.01. Jeździectwo i trening koni może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik hodowca koni po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

Kwalifikacja

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
PSZCZELARZ

Kwalifikacja

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:

1) zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pszczelarz po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pszczelarz po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego
.ROLNIK

Kwalifikacja

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej

i zwierzęcej;

4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
TECHNIK AGROBIZNESU

Kwalifikacje

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie:
a) organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie,
b) organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym,
c) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
TECHNIK HODOWCA KONI

Kwalifikacje

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

ROL.01. Jeździectwo i trening koni

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni:
a) wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni,
b) prowadzenia gospodarstwa rolnego;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.01. Jeździectwo i trening koni:
a) wykonywania czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni,
b) przygotowywania koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego,
c) wykonywania czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych,
d) obsługiwania urządzeń związanych z użytkowaniem i treningiem koni.

TECHNIK HODOWCA KONI

Kwalifikacje

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni


Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni:
a) wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni,
b) prowadzenia gospodarstwa rolnego;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni:
a) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży,
b) organizowania oraz prowadzenia rekreacji i turystyki jeździeckiej,
c) wykonywania czynności związanych z transportem koni.

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Kwalifikacje

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:
a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
c) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie:
a) użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie,
b) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
TECHNIK PSZCZELARZ

Kwalifikacje

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:
a) zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
c) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej:
a) organizowania i kierowania gospodarstwem pszczelarskim,
b) planowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
c) organizowania i nadzorowania sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

TECHNIK ROLNIK

Kwalifikacje

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:
a) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,
b) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

TECHNIK WETERYNARII

Kwalifikacje

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:
a) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
b) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:
a) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
b) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona