Branża rybacka

fish 33712 640

Rybka jaka jest każdy widzi :)

RYBAK ŚRÓDLĄDOWY

Kwalifikacja

RYB.01.Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rybak śródlądowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych:

1) charakteryzowania podstaw produkcji rybackiej;

2) wykonywania prac rybackich w akwakulturze;

3) wykonywania prac związanych z rybackim użytkowaniem wód śródlądowych;

4) obsługiwania urządzeń i maszyn stosowanych w rybactwie oraz montażu i konserwacji narzędzi rybackich.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rybak śródlądowy po potwierdzeniu kwalifikacji RYB.01.Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rybactwa śródlądowego po potwierdzeniu kwalifikacji RYB.02.Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Kwalifikacje

RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych


Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rybactwa śródlądowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych:
a) charakteryzowania podstaw produkcji rybackiej,
b) wykonywania prac rybackich w akwakulturze,
c) wykonywania prac związanych z rybackim użytkowaniem wód śródlądowych,
d) obsługiwania urządzeń i maszyn stosowanych w rybactwie oraz montażu i konserwacji narzędzi rybackich;

2) w zakresie kwalifikacji RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych:
a) planowania i organizowania rybackiego użytkowania wód oraz produkcji ryb i innych organizmów wodnych w akwakulturze,
b) planowania i organizowania profilaktyki zdrowotnej i wstępnego przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych.

TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Kwalifikacja

RYB.03. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rybołówstwa morskiego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji RYB.03. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim:

1) nawigacji i planowania podróży;

2) prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu;

3) dbałości o statek i opieki nad ludźmi;

4) eksploatacji statku rybackiego.
Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona