Branża spedycyjno - logistyczna

container 3859710 640
Spedycja czy logistyka, oto jest pytanie :)MAGAZYNIER-LOGISTYK

Kwalifikacja

SPL.01. Obsługa magazynów

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do

wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;

2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;

3) obsługiwania programów magazynowych;

4) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

5) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji

SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu

kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 

Kwalifikacje

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach:
a) organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
b) wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach.

2) w zakresie kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach:
a) organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,
b) prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach,
c) organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach.TECHNIK LOGISTYK 

Kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do

wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
a) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
b) monitorowania poziomu i stanu zapasów,
c) obsługiwania programów magazynowych,
d) prowadzenia dokumentacji magazynowej,
e) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

2) w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
a) planowania procesów transportowych,
b) organizowania procesów transportowych,
c) dokumentowania procesów transportowych.
TECHNIK SPEDYTOR 

Kwalifikacja

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do

wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów

i kontrahentów:

1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona