Branża spożywcza

cake 1987326 640

Smakowitości na start.

 

 

CUKIERNIK

Kwalifikacja

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania

zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

1) stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;

2) magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;

3) sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;

4) wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01.

Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności

po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Kwalifikacja

SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja

wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń:

1) pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem

maszyn i urządzeń;

2) wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego;

4) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu

wewnętrznego.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego po potwierdzeniu kwalifikacji

SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu

kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia

średniego lub średniego branżowego.

PIEKARZ 

Kwalifikacja

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania

zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:

1) magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;

2) przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;

3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

4) przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;

5) ekspedycji gotowych wyrobów.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.03. Produkcja

wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności

po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz

uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

PRZETWÓRCA MIĘSA

Kwalifikacja

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca mięsa powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych

i tłuszczowych:

1) rozbioru i wykrawania mięsa;

2) magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;

3) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;

4) magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca mięsa po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.04.

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik

technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów

spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

PRZETWÓRCA RYB

Kwalifikacja

SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych:

1) przygotowywania surowców do produkcji przetworów rybnych;

2) wykonywania operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów rybnych;

3) dystrybucji i magazynowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca ryb po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.05.

Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii

żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

Kwalifikacje

SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń:
a) pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
b) wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń,
c) obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego,
d) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich:
a) planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich,
b) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich,
c) wytwarzania wyrobów mleczarskich,
d) oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego po potwierdzeniu

kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń może uzyskać

dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja

i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Kwalifikacje

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:
a) stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
b) magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
c) sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
d) wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
a) wytwarzania produktów spożywczych,
b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
TECHNIK TECHNOLOGII
ŻYWNOŚCI

Kwalifikacje

SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń:
a) pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
b) wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń,
c) obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego,
d) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
a) wytwarzania produktów spożywczych,
b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Kwalifikacje

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich:
a) magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych,
b) przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich,
c) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
d) przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa,
e) ekspedycji gotowych wyrobów;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
a) wytwarzania produktów spożywczych,
b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Kwalifikacje

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych:
a) rozbioru i wykrawania mięsa,
b) magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji,
c) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
d) magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
a) wytwarzania produktów spożywczych,
b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Kwalifikacje

SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany

do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych:
a) przygotowywania surowców do produkcji przetworów rybnych,
b) wykonywania operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów rybnych,
c) dystrybucji i magazynowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
a) wytwarzania produktów spożywczych,
b) organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
c) nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

 

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona