Branża transportu drogowego

travel 462125 640

Naprzód za horyzont...

KIEROWCA MECHANIK

Kwalifikacja

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

1) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
2) oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;

3) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

4) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Kwalifikacje

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

1) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;

2) oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;

3) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

4) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

  1. W zakresie kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego:

1) planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków;

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;

3) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona