Branża transportu kolejowego

blur 1239439 640

Koleją w świat...MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

Kwalifikacja

TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter nawierzchni kolejowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza:

1) wykonywania robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;

2) wykonywania robót związanych z wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni kolejowej

i elementów podtorza;

3) wykonywania robót związanych z utrzymaniem wymaganych parametrów technicznych nawierzchni kolejowej.


TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Kwalifikacja

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym:

1) montowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych;

2) montowania urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych;

3) montowania urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym;

4) diagnostyki i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

5) utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowodrogowych;

6) utrzymywania i eksploatacji urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym.
TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

Kwalifikacje

TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych:
a) organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych,
b) kontrolowania stanu technicznego dróg kolejowych,
c) podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych,
d) prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg kolejowych;

2) w zakresie kwalifikacji TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania:
a) organizowania, koordynacji i prowadzenia robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych,
b) kontrolowania stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych,
c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych,
d) sporządzania kosztorysów robót drogowo-mostowych.


TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

Kwalifikacje

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej:
a) wykonywania i uruchamiania sieci doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej,
b) wykonywania konserwacji sieci zasilających i trakcji elektrycznej,
c) eksploatowania sieci zasilających i trakcji elektrycznej;

2) w zakresie kwalifikacji TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego:
a) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej,
b) montowania i uruchamiania pomocniczych maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej,
c) diagnozowania, konserwacji i naprawy środków transportu szynowego,
d) eksploatowania środków transportu szynowego.
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Kwalifikacje

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08.Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

  1. a) organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu,
  2. b) obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej,
  3. c) nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;

2) w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

  1. a) planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych,
  2. b) zarządzania taborem kolejowym,
  3. c) przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
  4. d) zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona