Branża transportu lotniczego

aircraft 994943 640

Skrzydlaci...

 

TECHNIK AWIONIK

Kwalifikacja

TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik awionik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych:

1) wykonywania obsługi technicznej wyposażenia elektrycznego statków powietrznych;

2) wykonywania obsługi technicznej wyposażenia awionicznego statków powietrznych.

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Kwalifikacja

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej:

1) monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;

2) pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym;

3) prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia

bezpieczeństwa operacji lotniczych;

4) współdziałania ze służbami żeglugi powietrznej;

5) współpracy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym ochrony portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji.

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

Kwalifikacja

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych:

1) wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów;

2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona