Branża transportu wodnego

ship 3493887 640

Panta rhei...

 

 

MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO

Kwalifikacja

TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter budownictwa wodnego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych:

1) wykonywania robót związanych z regulacją cieków naturalnych;

2) wykonywania robót związanych z budową urządzeń wodnych;

3) wykonywania robót związanych z utrzymaniem cieków naturalnych;

4) wykonywania robót związanych z eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter budownictwa wodnego po potwierdzeniu kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa wodnego po potwierdzeniu kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

MONTER JACHTÓW I ŁODZI

Kwalifikacja

TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter jachtów i łodzi powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi:

1) wykonywania elementów łodzi i jachtów;

2) montowania elementów konstrukcyjnych, instalacji, osprzętu i wyposażenia łodzi i jachtów;

3) wykonywania prac konserwacyjno-remontowych łodzi i jachtów.

MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Kwalifikacja

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających:

1) wykonywania obróbki blach i profili hutniczych;

2) prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających;

3) wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających;

4) przygotowania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania;

5) wykonywania prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających po

potwierdzeniu kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających może uzyskać dyplom zawodowy technik budowy jednostek pływających po potwierdzeniu kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

TECHNIK BUDOWNICTWA WODNEGO

Kwalifikacje

TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa wodnego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. w zakresie kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych:

1) wykonywania robót związanych z regulacją cieków naturalnych,

2) wykonywania robót związanych z budową urządzeń wodnych,

3) wykonywania robót związanych z utrzymaniem cieków naturalnych,

4) wykonywania robót związanych z eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych;

  1. w zakresie kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych:

1) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz umacnianiem skarp,

2) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z budową urządzeń wodnych,

3) organizowania oraz koordynowania robót związanych z utrzymaniem w wymaganym stanie cieków naturalnych,

4) organizowania oraz koordynowania robót związanych z eksploatacją urządzeń wodnych,

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Kwalifikacje

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy jednostek pływających powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających:
a) wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,
b) prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających,
c) wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających,
d) przygotowywania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania,
e) wykonywania prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających;

2) w zakresie kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających:
a) opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych,
b) badania właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym,
c) wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz remontami kadłubów jednostek pływających,
d) analizowania ewentualnych zagrożeń na każdym etapie budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających.

TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY

Kwalifikacja

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik okrętowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych:

1) obsługiwania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

2) oceniania stanu technicznego oraz wykonywania napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

3) pełnienia pod nadzorem wachty maszynowej portowej i morskiej;

4) uczestniczenia w akcjach ratowniczych, ratunkowych, pożarowych i ochrony statku prowadzonych przez załogę.

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI

Kwalifikacja

TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik nawigator morski powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej:

1) planowania oraz realizacji podróży morskiej;

2) realizowania procesów ładunkowych i przewozowych;

3) obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów statkowych;

4) zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji i ratownictwa morskiego.

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Kwalifikacje

TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych:
a) planowania podróży statkiem,
b) prowadzenia prac ładunkowych i przewożenia ładunków drogą wodną,
c) prowadzenia statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowania,
d) prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych;

2) w zakresie kwalifikacji TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych:
a) przygotowywania siłowni statkowej i mechanizmów pokładowych,
b) obsługiwania siłowni statkowych i mechanizmów pokładowych.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona