Podręczniki

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z Prawem Oświatowym, uczniom klas I - VIII podręczniki zostaną wypożyczone przez szkołę. Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji Urzędu Miasta. Podręcznik do nauki religii dla klas I - VIII rodzice kupują we własnym zakresie.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - III
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV - VIII

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII