Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Celina Marchwicka

Zastępca –  Arkadiusz Łoboda

Sekretarz – Mirosław Gierlach

Skarbnik – Ewa Krakowska