Dokumentacja

STATUT

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA

Szkoła Podstawowa nr 9 - PSO klasy 4-8 (Załącznik do WSO)

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I INNYCH OSÓB TRZECICH NA TERENIE SZKOŁY  

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WIZJA PRACY

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

KODEKS ETYKI

REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA

Zasady uczestnictwa w zajęciach online prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskichw Tarnowie