BOHATERON W NASZEJ SZKOLE

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE. Jej celem jest uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego, docenienie ich poświęcenia i odwagi. Akcja polega na wysyłaniu kartek pocztowych dla żyjących powstańców. Ich nazwiska dostępne były na stronie internetowej: https://bohateron.pl. Akcję na terenie naszej szkoły koordynowali nauczyciele Renata Sobkowiak i Marek Sztorc a przyłączyło się do niej ponad 20 uczniów.

 

Zapraszamy do kółka dziennikarskiego!

Potrafisz dobrze pisać? Lubisz robić zdjęcia? Interesujesz się tym, co ważnego dzieje się wokół nas? Chciałbyś współtworzyć szkolną gazetkę? Pisać o tym co ważne dla młodzieży?

Wszystkich uczniów (z klas 4-8) zainteresowanych działaniem w szkolnym zespole redakcyjnym zapraszamy na spotkanie organizacyjne 2 października (wtorek) do sali nr 3.

Ci, którzy mają w tym czasie lekcje mogą się kontaktować indywidualnie z panią Barbarą Jaworską.

Zaproszenie na naukę brydża

W naszej szkole w tym roku szkolnym ruszają zajęcia z brydża dla dzieci. Odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych dla uczniów klas 4-8. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele III LO w Tarnowie Pani Natasza Woźniak (grupa młodsza) i Pan Marcin Radwański (grupa starsza) w każdy czwartek o godzinie 15.00 w budynku naszej szkoły. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 października 2018 r. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Dnia 19.09 .2018 r. klasa III C pod opieką p. Małgorzaty Sroki i p. Anny Januś odbyła wspaniałą wycieczkę do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach .

Uczniowie zwiedzali zabudowania , w których żył i mieszkał W.Witos.

Składają się one z domu rodzinnego z 1814 r., w którym Witos się urodził oraz z gospodarstwa wybudowanego w latach 1905 – 1913 przez samego Witosa. 

Czytaj więcej...

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

MSZA ŚWIĘTA

W KOŚCIELE BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY

I NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

03-09 O GODZ 8:00

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 03-09

KLASY IV - VIII O GODZ 9:10

KLASY I - III O GODZ 10:30

PLAC REKREACYJNY

Szkolny konkurs przyrodniczy

W czerwcu 2018 odbył się przyrodniczy konkurs " Zostań Szkolnym Drzewomistrzem", przeznaczonym dla klas IV- VI. Zadaniem uczestników konkursu było rozpoznanie z 55 gatunków drzew i krzewów, 20 okazów na podstawie liścia, kwiatów lub owoców. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy.

Rozstrzygnięcie konkursu "Zbiórka baterii’’

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Pałacu Młodzieży, odbyło się podsumowanie konkursów ekologicznych zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. Nasi uczniowie zdobyli II miejsce .Koordynatorami zbiórki w szkole w klasach I –III jest p. Małgorzata Sroka a w klasach IV – VI p. Małgorzata Domaradzka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy zajęcia wysokiego miejsca!!!

Czytaj więcej...

Spotkanie z Maciejem Nalepką

14 czerwca b.r., w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, gościliśmy w Naszej Szkole paraolimpijczyka i Mistrza Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych - pana Macieja Nalepkę. Po przywitaniu pana Macieja przez Dyrektora Szkoły, pana Jakuba Patułę oraz organizatorkę spotkania, panią Magdalenę Pawlak-Galas, zaproszono naszego Gościa do sali gimnastycznej, gdzie z niecierpliwością czekały już na niego dzieci z klas integracyjnych: 4a, 6a, 7a, 7e oraz klasy 7b.

Czytaj więcej...