TERMINY SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2020/2021

 

1 - 4 września 2020 (wtorek, środa, czwartek, piątek) – zebrania informacyjne.
Przekazanie informacji dotyczących:
- organizacji roku szkolnego,
- podstawy programowej,
- kryteriów ocen z zachowania,
- wymagań na poszczególne stopnie oceny szkolnej,
- przypomnienie treści Statutu Szkoły,
- przypomnienie Planu Wychowawczego Szkoły,
- ustalenie z rodzicami Planu Pracy Wychowawcy Klasy.

 

19-22 października 2020 (poniedziałek - czwartek) – Konsultacje z rodzicami klas I –VIII, on-line.

16 - 20 listopada 2020 (poniedziałek – piątek ) – Zebrania z rodzicami klas I –VIII. Przekazanie rodzicom informacji o wynikach nauczania.

14-17 grudnia 2020 (poniedziałek - czwartek) – Konsultacje z rodzicami klas I –VIII. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na koniec pierwszego okresu.

25 - 29 stycznia 2021 (poniedziałek - piątek) – Zebrania informacyjne po zakończeniu pierwszego okresu.

15 -18 marca 2021 (poniedziałek - czwartek) - Konsultacje z rodzicami klas I –VIII, on-line.

17- 21 maja 2021 (poniedziałek - piątek)) – Zebranie z rodzicami klas I –VIII. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.

 

UWAGA:
Wychowawcy klas mają obowiązek organizowania spotkań z rodzicami poza harmonogramem w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.