Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Kod Hollanda - co to jest?

Ostatnio jeden z uczniów zadał mi pytanie "Co to jest kod Hollanda?" Proponuję Wam poznanie założeń teorii J. Hollanda za pomocą gry, którą można bezpłatnie pobrać i zainstalować na komputerze. Znajdziecie ją pod linkiem: talentgamedownload.pl

 

Gra została skonstruowana na bazie modelu heksagonalnego, który możecie zobaczyć poniżej.

 

heksagon Hollanda

Kod Hollanda, o który zostałem zapytany, to trzyliterowy kod uzyskany po wykonaniu testu, np. SAP (Społeczny, Artystyczny, Przedsiębiorczy) Model heksagonalny przedstawia typy osobowości zawodowej ale jednocześnie środowiska pracy. Zatem możemy mówić o Realistycznym, Badawczym, Konwencjonalnym, Artystycznym, Przedsiębiorczym i Społecznym typie osobowości zawodowej. Do czego jest nam to potrzebne?

Posiadamy określone cechy wynikające z naszej osobowości zawodowej. Natomiast poszczególne zawody czy środowiska pracy oddziaływują na nas poprzez konkretne czynniki. Jeżeli moje cechy dobrze pasują do czynników, które będą na mnie oddziaływać w danym zawodzie, to mogę uznać, że "pasuję do tego zawodu", np. jeśli jestem "artystyczną duszą" żyjącą we własnym świecie artystycznych idei i dążeń, wyrażam swój stosunek do świata poprzez twórczość literacką, malarstwo, taniec, jestem kreatywny i nieszablonowy, to nie pasuję do środowisk pracy czy zawodów, które oczekują ode mnie uporządkowania, działania zgodnie ze schematami, poleceniami, regułami. Nie będę czuł się szczęśliwy jako księgowy czy kasjer, ponieważ te zawody nie pozwolą mi na realizowanie samego siebie i moich wartości.

Każdy z sześciu typów osobowości zawodowej posiada swoją charakterystykę.

Typ realistyczny - do tego typu zaliczają się osoby, które lubią rozwiązywać problemy poprzez działanie. W pracy posługują się maszynami, narzędziami, zajmują się produkcją, przretwarzaniem surowców, hodowlą zwierząt, uprawą roślin. Preferują pracę fizyczną. Kontakty z innymi ludźmi nie sa ich mocną stroną. Typ realistyczny określa siebie jako człowieka praktycznego, posiadającego większe zdolności manualne niż społeczne. Przez inne osoby postrzegany jest jako wytrwały, szczery, gospodarny, zaradny, polegający na sobie.

Typ realistyczny cechują zdolności mechaniczne, manualne, siła fizyczna, talenty praktyczne. Ceni uczciwość, zdrowy rozsądek. Przykładowe zawody, to: rolnik, leśnik,  mechanik, elektryk, zawody rzemieślnicze.

 

Typ badawczy - reprezentują osoby, kóre dążą do zrozumienia otaczającego świata. Analizują rzeczy, zjawiska, mysli, uczucia. Lubią mierzyć się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, tworzyć teorie. Posiadają umiejętności analityczne, matematyczne, techniczne. Tworzą nowe opracowania poszerzające zakres wiedzy w różnych dziedzinach. Preferuje czynności intelektualne, analityczne. Unika przywództwa. Typ badawczy określa siebie jako osobę inteligentną, metodyczną, sceptyczną, dokładną, znawcę tematyki. Inne osoby postrzegają ten typ jako niezależny, wykształcony, inteligentny.

Przykladowe zawody, to: astronom, biolog, chemik, fizyk, filozof, historyk.

 

Typ artystyczny - to osoby, które lubią zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, tworzyć nowe rzeczy. Są to osoby kreatywne, dobrze odnajdujące się w niecodziennych sytuacjach, nie lubiące rutyny, monotonii, działania według ustalonych reguł. Do rozwiązywania problemów wykorzystują swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Osoby typu artystycznego preferują oryginalność, niezależność, idealizm i piękno. Są obdarzone dużą wrazliwością artystyczną, kreatywnością, inteligencją, sprawnością manualną. Typ artystyczny określa siebie jako osobą otwartą na otoczenie, obdarzoną wyobraźnią. Inni postrzegaja go jako osobę twórczą, idealistę, osobę nieuporządkowaną, niedbałą.

Przykładowe zawody, to: malarz, rzeźbiarz, kompozytor, muzyk, projektant mody.

 

Typ społeczny - osoby, które preferują pracę z inymi ludźmi w charakterze nauczycieli, doradców, opiekunów, itp. W pracy używają slów, uczuć, idei. Osoby te cechuje umiejętność postepowania z innymi, wysokie kompetencje komunikacyjne, empatia, życzliwość, towarzyskość. Preferują pracę, której celem jest udzielenie pomocy innym ludziom, ułatwienie im życia. Poprzez taką pracę realizują wartości sprawiedliwości, odpowiedzialności, wspierania potrzebujących. Przez inne osoby typ społeczny postrzegany jest jako cierpliwy, przyjazny, serdeczny, taktowny, uprzejmy. Unika czynności o charakterze technicznym, manualnym.

Przykładowe zawody, to: nauczyciel. psycholog, pracownik socjalny, trener.

 

Typ przedsiębiorczy - osoby, które preferują pracę z innymi ludźmi w celu uzyskania korzyści materialnych. Dążą do posiadania pieniędzy, wpływu na innych ludzi, władzy. Relacja z innymi ludźmi jest często realizowana poprzez kierownictwo lub przywództwo, zarządzanie, nakłanianie. Osoby te cechują się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, dużą pewnością siebie, skutecznością w działaniu, kreatywnością, odwagą, zdolnością do racjonalnej oceny sytuacji, umiejętnościami negocjacyjnymi i perswazyjnymi.

Działalność typu przedsiębiorczego zorientowana jest na posiadanie władzy, pieniędzy i pozycji społecznej. Osoby te potrzegają siebie jako ludzi energicznych, pewnych siebie, skutecznych,  optymistycznych, skłonnych do podejmowania ryzyka. Przez innych postrzegani sa jako ambitni, dążący do sukcesu finansowego, dażący do wladzy. Unikają skomplikowanych zgadnień naukowych.

Przykładowe zawody, to: prawnik, handlowiec, agent ubezpieczeniowy.

 

Typ konwencjonalny -osoby, które preferują pracę z danymi. Cenią porządek i bezpieczeństwo. Problemy rozwiązują za pomocą regulaminów, przepisów, procedur działania, poleceń zwierzchników. Unikają sytuacji nieokreślonych, nietypowych, wymagających kreatywności. Osoby typu konwencjonalnego sa zorganizowane, zdyscyplinowane, dokładne, potrafią przestrzegać reguł i instrukcji.Postrzegają siebie jako ludzi sumiennych, oszczędnych, dokładnych, praktycznych. Inni ludzie postrzegaja ich jako systematycznych, zasadniczych, bez wyobraźni. Osoby tego typu unikają konfliktów, preferują nastawienie ugodowe, unikają pracy realizowanej bez określonych zasad, instrukcji.

Przykładowe zawody, to: księgowy, urzędnik, kasjer, rzeczoznawca.

 Opracowano na podstawie:  Grażyna Sołtysińska, Elżbieta Żywiec-Dabrowska, Moja przyszła praca, KOWEZIU, Warszawa 2003

 

 Życzę dobrej zabawy z grą Tajemnice Aeropolis i pamiętajcie o wydrukowaniu wyników :)

 

doradca zawodowy

WS

 

 

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador