Szkoła Pamięta

alt = grafika akcji Szkola pamiętaMamy powód do dumy! Jesteśmy w projekcie „ Szkoła pamięta” ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji. Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży historii Małych Ojczyzn

oraz pamięć o lokalnych bohaterach jak również upamiętnienie ważnych rocznic oraz wydarzeń historycznych. To elementy, które uczniowie naszej szkoły w różnej formie realizują od dawna.
A mamy się czym pochwalić! Od trzech lat opiekujemy się zaniedbanymi grobami poległych za Ojczyznę na Tarnowskich Cmentarzach, organizujemy uroczystości przybliżające rożne drogi Polski do niepodległości połączone ze śpiewaniem pieśni legionowych, harcerze i uczniowie biorą udział w Rajdzie upamiętniającym bitwę pod Łowczówkiem, śladami gen. Józefa Bema. Teraz działamy dalej. Św. Jan Paweł II powiedział „ "Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości" my te przeszłość chcemy budować nie zapominając o historii naszej Ojczyzny i naszego miasta.

R.S.Z.