Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

help 2444110 640Szanowni Państwo, informujemy o możliwości wnioskowania o uzyskanie stypendium o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022. 

Pomoc ta przeznaczona jest dla uczniów mieszkających na terenie Miasta Tarnowa i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów

na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej, takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność. Wypełnione wnioski można składać do 15 września u pedagoga szkolnego  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub za pomocą e-dziennika. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby pełnoletnie składają wniosek na siebie lub w jego imieniu może składać wniosek prawomocny opiekun na podstawie pełnomocnictwa. Szczegółowe informacje oraz formularz do wypełnienia umieszczone są w załącznikach poniżej.

Wniosek o stypendium

Pełnomocnictwo

Informacja o fakturach