„Muzyka we mnie – ja w muzyce!”

person 822803 640Nasi uczniowie są artystami! Śpiewają, grają i rozwijają się muzycznie.