Wyniki konkursu wiedzy o Orlętach Lwowskich

OrletaRozstrzygnięty został szkolny konkurs Wiedzy o Lwowskich Orlętach. W konkursie udział wzięło 26 uczniów. Wśród uczniów klas starszych zwyciężył Kacper Buś z klasy 7F, zaś spośród uczniów klas młodszych najlepszy wynik uzyskał Mikołaja Kłosiński z klasy 5A.

 

Warto dodać, że Mikołaj zdobył 100% możliwych do uzyskania punktów. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Uczniowie, którzy uzyskali lokaty od pierwszej do trzeciej otrzymają nagrody książkowe.

Najlepsi uczniowie z klas VI-VIII (maksymalna liczba punktów 33 pkt.)

1. Kacper Buś 7F - 27 pkt.
2. Aleksandra Gromadzka 8F - 26 pkt.
3. Blanka Grzegorzak 7E - 22 pkt.

Najlepsi uczniowie z klas IV-V (maksymalna liczba punktów 28 pkt.)

1. Mikołaj Kłosiński 5A - 28 pkt.
2. Łucja Krasoń 5A - 25 pkt.
3.Aleksandra Czosnyka 5E - 24 pkt.