REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM KLAS VIII ODZNACZEŃ SREBRNA I ZŁOTA TARCZA

wawa tarczaZgodnie z § 52 pkt.2d Statutu Szkoły dla uczniów klas VIII za całokształt osiągnięć na przestrzeni edukacji w szkole podstawowej Rada Pedagogiczna może przyznać odznaczenia Srebrna i Złota Tarcza. W związku z tym ustala się następujący regulamin przyznawania wymienionych wyróżnień:

 1. Warunki przyznania odznaczenia Srebrna Tarcza

- Posiadanie czterech świadectw z wyróżnieniem, w tym w klasie VIII

- Ocena z zachowania minimum bardzo dobra na wszystkich świadectwach

 
2. Warunki przyznania odznaczenia Złota Tarcza

- Posiadanie świadectw z wyróżnieniem w klasach IV – VIII

- Średnia ocen powyżej 5,0 na co najmniej trzech świadectwach

- Najwyższa ocena z zachowania na wszystkich świadectwach

- Spektakularne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych oraz zawodach sportowych co najmniej na etapie rejonowym

- Absolutny wzór ucznia i kolegi