Rekologia

zdj1Uczniowie SP9 brali udział w projekcie Rekologia drużyna Ser Petera, za który szkoła zdobyła wyróżnienie. W ramach działań pojawiło się specjalne wydanie naszej szkolnej gazetki Kaktus, zawierającej treści z zakresu prawidłowej segregacji odpadów.
Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowali m. in zabawki, stroje, plakaty, prezentacje, komiksy, stronę internetową, jak również brali udział w przedstawieniach teatralnych. Działania te były oparte o wiedzę zdobytą podczas warsztatów przeprowadzonym przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i nauczania wczesnoszkolnego. Społeczność szkolna dołączyła do Dryżyny Ser Petera. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą wdrażać w codziennym życiu, pamiętając że Ziemia jest tylko jedna. 
Joanna Kurc