Wybory do "Małego Samorządu"

szkola1109. 06. 2022 r. uczniowie klas I i II w demokratycznym głosowaniu wybrali nową Radę Małego Samorządu Uczniowskiego (przewodniczącego i 2 zastępców). Przypomnijmy, że Mały Samorząd Uczniowski (MSU) działa w naszej szkole od roku szkolnego 2012/2013 i jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów klas I-III;

jest przygotowaniem uczniów klas I-III do udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego. Rada Małego Samorządu działa według opracowanego planu pracy i we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Do wyborów na Przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 stanęło 9 kandydatów. Najwięcej głosów oddano na uczennicę klasy II b - Alicję Blat, tak więc to ona będzie pełnić funkcję przewodniczącej MSU. Drugie miejsce zajęła Julia Kozioł - uczennica klasy I c, a trzecie - Filip Roman - uczeń klasy II c; będą oni pełnić funkcję zastępców przewodniczącego MSU. Pozostali kandydaci stają się członkami MSU.

Rada „Małego Samorządu Uczniowskiego” w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Alicja Blat (kl. III b)

Zastępcy: Julia Kozioł (kl. II c), Filip Roman (kl. III c)

Członkowie „Małego Samorządu Uczniowskiego”:

  1. Marcjanna Popiela – kl. II a

  2. Judyta Gądek – kl. II a

  3. Iga Kapka – kl. II c

  4. Wiktoria Kawa – kl. III a

  5. Lena Grudzińska – kl. III a

  6. Filip Sajdak – kl. III b

Opiekunowie „Małego Samorządu Uczniowskiego”:

mgr Anna Tabor

mgr Beata Dunaj-Hebda

mgr Anna Kumięga-Wolak