Konkurs na najpiękniejszy zeszyt do języka polskiego dla klas I-III

book gd32a4e841 640Mały Samorząd Uczniowski już od kilku lat organizuje konkurs na najpiękniejszy zeszyt do języka polskiego, zachęcając uczniów do dbania o swoje zeszyty i piękną, poprawną pisownię. Jest to konkurs wyjątkowy,

bo wymaga od ucznia ciągłej i systematycznej pracy nad kształtowaniem swojego charakteru pisma i dbania o estetyczny wygląd zeszytu przez cały rok. Komisja konkursowa wyłoniła spośród wielu pięknych zeszytów 3 najpiękniejsze i 3 wyróżnienia. W kategorii klas I właścicielką najpiękniejszego zeszytu do języka polskiego jest Aleksandra Rzepka z klasy I b, w kategorii klas II – Milena Musiał z klasy II b, a w kategorii klas III, właścicielem najpiękniejszego zeszytu do języka polskiego jest Dawid Kłosiński, z klasy III b. Ponadto komisja konkursowa wyróżniła zeszyty następujących uczniów: Dariusz Chmielewski, klasa I c, Sandra Kwaśniak, klasa II b, Maksymilian Grabczyński, klasa III c.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Opiekunowie MSU