Ogłoszenie wyników konkursu „Orlęta Lwowskie”

podium

Pod koniec listopada odbył się konkurs, który przypomniał pamięć bohaterów walk o Lwi Gród,

uczcił tym samym lwowskich obrońców kresowej stolicy w tym kobiety i młodzież.

Konkurs przeznaczony był dla dwóch grup: nauczycieli oraz Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich a także uczniów klas VIII.

Komisja konkursowa z przewodniczącym ppłk dr T. Kopańskim wyłoniła laureatów:

Pierwsze miejsce – Marek Sztorc

Drugie miejsce – Małgorzata Reichert

Trzecie miejsce – Anna Dychtoń

Wyróżnienie: Michał Ligęza

 

Z kolei w grupie uczniów klas VIII wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Ziarko i Antoni Wais.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone w styczniu 2023 r.

 

Organizator: Jolanta Dunecka