Podsumowanie realizacji projektu Grant 3

Plakat edytowalny EFS MTA Grant 3W czerwcu ukończyliśmy realizację zadań w ramach Grant 3 projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

Dzięki dofinansowaniu uczniowie zostali objęci zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi
(34 uczniów), zajęciami sportowymi rozwijającymi kompetencje kluczowe (21 uczniów), zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi z matematyki (106 uczniów) oraz zajęciami MatemaTIK rozwijającymi myślenie logiczne i matematyczne (55 uczniów).

Dofinansowanie w ramach realizacji projektu umożliwiło także zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanych podczas zajęć z uczniami.

http://www.sp9tarnow.pl/wsparcie/grant-3