Certyfikaty językowe „Fit in Deutsch 1”!

DSC0519619 czerwca 2019 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 21 ósmoklasistów otrzymało z rąk Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 9 

certyfikat językowy Instytutu Goethego „Fit in Deutsch 1”.

To międzynarodowy dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie A1. Jest on zwieńczeniem wielomiesięcznej i intensywnej nauki oraz nagrodą za sumienną i wytężoną pracę dla wszystkich uczniów klas ósmych, którzy przygotowywali się i podeszli do egzaminu językowego.

Sam egzamin został przeprowadzony na terenie naszej placówki. Pierwszy raz w historii szkoły gościliśmy egzaminatorów Instytutu Goethego, którzy przyjechali sprawdzić i ocenić umiejętności językowe naszych uczniów. Zaangażowanie i długie godziny poświęcone na ćwiczenia przyniosły oczekiwane efekty w postaci wysokich i bardzo wysokich wyników zarówno w części pisemnej, jak i ustnej egzaminu. Serdecznie gratulujemy ósmoklasistom zdobycia certyfikatu językowego „Fit in Deutsch 1” i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego!

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona