Certyfikaty językowe „Fit in Deutsch 1”!

DSC0519619 czerwca 2019 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 21 ósmoklasistów otrzymało z rąk Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 9 

certyfikat językowy Instytutu Goethego „Fit in Deutsch 1”.

To międzynarodowy dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie A1. Jest on zwieńczeniem wielomiesięcznej i intensywnej nauki oraz nagrodą za sumienną i wytężoną pracę dla wszystkich uczniów klas ósmych, którzy przygotowywali się i podeszli do egzaminu językowego.

Sam egzamin został przeprowadzony na terenie naszej placówki. Pierwszy raz w historii szkoły gościliśmy egzaminatorów Instytutu Goethego, którzy przyjechali sprawdzić i ocenić umiejętności językowe naszych uczniów. Zaangażowanie i długie godziny poświęcone na ćwiczenia przyniosły oczekiwane efekty w postaci wysokich i bardzo wysokich wyników zarówno w części pisemnej, jak i ustnej egzaminu. Serdecznie gratulujemy ósmoklasistom zdobycia certyfikatu językowego „Fit in Deutsch 1” i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego!