Zajęcia z języka migowego

migowy 001W roku szkolnym 2019/2020 obchodzimy w naszej szkole 20-lecie integracji. Z tej okazji, a także w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych

i Języka Migowego, dzieci z klas 2a, 2c oraz 3a uczestniczyły w 45-minutowych zajęciach z podstaw języka migowego przeprowadzonych przez nauczyciela-surdopedagoga Michała Ligęzę. W pierwszej części, uczniowie wysłuchali krótkiej pogadanki o funkcjonowaniu osób głuchych w społeczeństwie oraz brali udział w dyskusji na temat sposobów komunikacji osób niesłyszących. W części praktycznej, dzieci poznały alfabet palcowy, który wykorzystały do nauki migania, np. swoich imion oraz uczyły się podstawowych znaków migowych dotyczących powitań, pożegnań i pozdrowień.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona