Zajęcia z języka migowego

migowy 001W roku szkolnym 2019/2020 obchodzimy w naszej szkole 20-lecie integracji. Z tej okazji, a także w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych

i Języka Migowego, dzieci z klas 2a, 2c oraz 3a uczestniczyły w 45-minutowych zajęciach z podstaw języka migowego przeprowadzonych przez nauczyciela-surdopedagoga Michała Ligęzę. W pierwszej części, uczniowie wysłuchali krótkiej pogadanki o funkcjonowaniu osób głuchych w społeczeństwie oraz brali udział w dyskusji na temat sposobów komunikacji osób niesłyszących. W części praktycznej, dzieci poznały alfabet palcowy, który wykorzystały do nauki migania, np. swoich imion oraz uczyły się podstawowych znaków migowych dotyczących powitań, pożegnań i pozdrowień.