Sukces Gabrieli Szczepanik

konk rec 002W piątek 13 grudnia 2019 r. uczennica Gabriela Szczepanik wzięła udział w konkursie w konwencji satyrycznej pod nazwą:

,,Słowo bawiło drzewiej, bawi i teraz..." w Teatrze im.Ludwika Solskiego w Tarnowie,

którego organizatorami byli: Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Tarnowskie Centrum Kultury, Szkoła Szczepanika w Tarnowie.

W przeglądzie o charakterze konkursowym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzież z Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Celem konkursu było prezentowanie umiejętności aktorskich młodych wykonawców, popularyzacja literatury pięknej, a także wychowywanie przez sztukę i przygotowanie do jej aktywnego odbioru.

Gabriela Szczepanik recytowała wiersz pt. ,,Artus" M.Czumy.

Jury w swojej ocenie recytatorów kierowało się takimi kryteriami jak: poprawność wykonania, emisja głosu, dykcja, modulacja głosu, mimika, sposób poruszania się na scenie, dobór repertuaru zgodny z konwencją, ogólne wrażenie artystyczne.

Nasza uczennica stanęła na podium i zajęła III miejsce.

Otrzymała dyplom i nagrodę.

Gabrielę Szczepanik  przygotowała p.mgr Agnieszka Nowak.

                                        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !