Konkurs Modlitwa Pisana Wierszem

love 699480 640MODLITWA PISANA WIERSZEM

SZKOLNY KONKURS POŚWIĘCONY ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II W 100-LECIE URODZIN

 

Regulamin Konkursu:

Organizator:

Bożena Stasiak-Zarębska

Pod Patronatem Dyrektora SP – 9 w Tarnowie

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w II grupach wiekowych: klas I – III i klas IV – VIII

Cele konkursu:

  • Wdrażanie wartości religijnych i patriotycznych;
  • Popularyzacja wiedzy o życiu i nauczaniu Św. Jana Pawłą II;
  • Kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka.

 

Tematyka konkursu:

  • Portret poetycki Św. Jana Pawła II;
  • Wydarzenia z życia Karla Wojtyły i Jego postawę wobec świata;
  • Wartości religijne, które głosił.


FORMAT PRACY: dowolny
TERMIN ODDANIA PRACY: po powrocie do szkoły

Przewodniczący Komisji: P. Dyrektor – M. Reichert

Członkowie komisji: Ksiądz, B. Stasiak-Zarębska, (skład komisji zostanie ustalony)

Wręczenie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego II półrocze. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy pamiątkowe. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany: daty, godziny, składu komisji oraz zapisów regulaminowych z powodów organizacyjnych, jednak o każdej zaistniałej zmianie uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona