Konkurs Czas Wielkanocny...

easter eggs 3237786 640SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY:

"CZAS WIELKANOCNY WIDZIANY OCZAMI DZIECKA"

 

 

Regulamin Konkursu:

Organizator:

Bożena Stasiak-Zarębska

Pod Patronatem Dyrektora SP – 9 w Tarnowie

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w II grupach wiekowych: klas I – IV i klas V – VIII

Cele konkursu:

  • Wdrażanie wartości religijnych;
  • Popularyzacja wiedzy o życiu i nauczaniu Jezusa;
  • Kształtowanie postawy wdzięczności za obecność Jezusa wśród ludzi;
  • Poznanie prawdy, że zmartwychwstały Jezus jest obecny wśród nas.

Tematyka konkursu:

W pracy plastycznej można ukazać:

  • Zmartwychwstałego Jezusa;
  • Wydarzenia z życia Jezusa i Jego postawę wobec zbawienia ludzkości;
  • Wartości religijne, które głosił Jezus.


FORMAT PRACY I TECHNIKA: dowolna
TERMIN ODDANIA PRACY: po powrocie do szkoły

Przewodniczący Komisji: P. Dyrektor – K. Gądek

Członkowie komisji: R. Sobkowiak-Zabawa, ksiądz, B. Stasiak-Zarębska

Wręczenie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego II półrocze. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy pamiątkowe. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany: daty, godziny, składu komisji oraz zapisów regulaminowych z powodów organizacyjnych, jednak o każdej zaistniałej zmianie uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona