Kartka wielkanocna lub pisanka

easter 3144063 640SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY:

"NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA LUB NAJŁADNIEJSZA PISANKA"

 

Regulamin Konkursu:

Koordynator:

Bożena Stasiak-Zarębska

Pod Patronatem Dyrektora SP 9 w Tarnowie

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w II grupach wiekowych: klas I – IV i klas V – VIII

Cele konkursu:

  • Wdrażanie tradycji i symboli religijnych;
  • Popularyzacja wiedzy o Świętach Wielkanocnych.

Tematyka konkursu:

Wykonać można:

  • Kartkę lub pisankę wielkanocną techniką dowolną.


FORMAT PRACY I TECHNIKA: dowolna
TERMIN ODDANIA PRACY: po powrocie do szkoły w świetlicy szkolnej

Przewodniczący Komisji: Pani Wicedyrektor – K. Gądek

Członkowie komisji: Ksiądz, R. Sobkowiak-Zabawa, (skład komisji zostanie ustalony)

Wręczenie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego II półrocze. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy pamiątkowe. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany: daty, godziny, składu komisji oraz zapisów regulaminowych z powodów organizacyjnych, jednak o każdej zaistniałej zmianie uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona