Kartka wielkanocna lub pisanka

easter 3144063 640SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY:

"NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA LUB NAJŁADNIEJSZA PISANKA"

 

Regulamin Konkursu:

Koordynator:

Bożena Stasiak-Zarębska

Pod Patronatem Dyrektora SP 9 w Tarnowie

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w II grupach wiekowych: klas I – IV i klas V – VIII

Cele konkursu:

  • Wdrażanie tradycji i symboli religijnych;
  • Popularyzacja wiedzy o Świętach Wielkanocnych.

Tematyka konkursu:

Wykonać można:

  • Kartkę lub pisankę wielkanocną techniką dowolną.


FORMAT PRACY I TECHNIKA: dowolna
TERMIN ODDANIA PRACY: po powrocie do szkoły w świetlicy szkolnej

Przewodniczący Komisji: Pani Wicedyrektor – K. Gądek

Członkowie komisji: Ksiądz, R. Sobkowiak-Zabawa, (skład komisji zostanie ustalony)

Wręczenie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego II półrocze. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy pamiątkowe. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany: daty, godziny, składu komisji oraz zapisów regulaminowych z powodów organizacyjnych, jednak o każdej zaistniałej zmianie uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.