Drugie życie odpadu

nature 3294632 640Szkolny Konkurs Recyklingowy:

"Drugie życie odpadu"

Regulamin Konkursu:

 

Organizatorzy:

Aneta Bernat-Bąk

Bożena Stasiak-Zarębska

Pod Patronatem Dyrektora SP 9 w Tarnowie

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w II grupach wiekowych: klas I – III i klas IV – VIII

Cele konkursu:

Kreatywne spędzanie wolnego czasu;

Troska o przyrodę i otaczający nas cały śwat;

Zwiększanie świadomości uczniów nt. zapobiegana zanieczyczania śrrodowiska;

Wpajanie postaw proekologicznych.

Tematyka konkursu:

Wykonać można:

Dowolny przedmiot z odpadów np.: robot, samochód, rakieta itp. techniką dowolną.

TERMIN ODDANIA PRAC: po powrocie do szkoły w świetlicy szkolnej, a teraz proszę zrobić zdjęcie i przesłąć na facebooka naszej szkoły: SP9 w Tarnowie.

Przewodniczący Komisji: Pani Wicedyrektor – K. Gądek

Członkowie komisji: członkowie komisji zostaną wybrani po powrocie do szkoły

Wręczenie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego II półrocze. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy pamiątkowe. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany: składu komisji oraz zapisów regulaminowych z powodów organizacyjnych, jednak o każdej zaistniałej zmianie uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani. Prace konkursowe nie będą zwracane.

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.